Huế

NT Thuận Thảo Số 4 Tố Hữu, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
0867 030 768