Phú Thọ

Nhà Thuốc Nguyệt Châu -Tổ 4-Khu 1–Phường Vân Phú-Thành Phố Việt trì-Phú Thọ
Quầy thuốc thanh tuấn 34–Đường Trần Phú-Phường Dữu Lâu-Thành Phố Việt trì-Phú Thọ
0867 030 768