Phú Yên

Quầy Thuốc Tường Vy Số 8 Đường Trần Rến, Phường Phú Lâm, Thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
Quầy thuốc Hồng Ngọc Số 175 Đường Trần Phú, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hoà, Tỉnh Phú Yên.
Nhà Thuốc Ngọc Aí Số 293 Lê Lợi, Phường 5, Tuy Hòa, Phú Yên
Quầy thuốc Lê Thị Xem Thị trấn Phú Thứ, Huyện Tây Hòa, Tỉnh Phú Yên
Quầy thuốc Hoàng Nguyên KP. Ngân Sơn, thị trấn Chí Thạnh, Huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, Huyện Tuy An, Tỉnh Phú Yên, Việt Nam
0867 030 768