Quận 6

Nhà thuốc Tâm Ấn 31C, Tân Hòa Đông, Phường 13, Quận 6, HCM
Nhà thuốc Á Châu 4 Số 67A Hậu Giang, Phường 05, Quận 6, TP Hồ Chí Minh
Nhà Thuốc Thái Minh 235C Mai Xuân Thưởng, Phường 6, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh.
Nhà Thuốc Thành Nguyên Số 31G, Đường Tân Hoà Đông, Phường 13, Quận 6, Thành Phố Hồ Chí Minh
Nhà thuốc ASIA (chi nhánh NT Á Châu 4 – Quận 6) 55 Hậu Giang, Phường 02, Quận 6, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhà Thuốc Số 6 184 Triệu Quang Phục – Phường 12, Quận 5, TpHCM
0936 404 366