Thanh Hóa

NT Thanh Bình 138 Đường Nguyễn Huệ, Phường Ngọc Trạo, TX Bỉm Sơn, Thanh Hóa
Nhà Thuốc An Đức 45 Trần Phú – Bìm Sơn – Thanh Hóa
0867 030 768